Univerzální čisticí prostředek na podlahy a dlažby se stříbrem

Cena
173,80 Kč s DPH

Výrobce

Kód produktu
GULTIO_UNIVERZAL

Skladem
ks
(9 ks na skladě)

Univerzální čisticí prostředek na podlahy a dlažby s aktivním stříbrem a osvěžující vůní kalifornského citrónu.

Vysoce účinný univerzální čisticí prostředek je určen na všechny typy podlah. Při mytí povrchu podlah se částice aktivního stříbra díky své velikosti dokážou pevně zachytit ve všech jejich drsných místech jako jsou spáry, škrábance apod. Tím zajistí dokonale čistotou domácnost. Prostředek je navíc bez parabenů.

-Univerzální a vysoce účinný čisticí prostředek pro všechny typy podlah
-S obsahem částic aktivního stříbra, bez parabenů
-Velmi příjemná a osvěžující vůně kalifornského citrónu
-Obsah: 750 ml Více

Univerzální čisticí prostředek na podlahy a dlažby s aktivním stříbrem a osvěžující vůní kalifornského citrónu. Vysoce účinný čisticí přípravek je určen na všechny typy podlah. Při mytí povrchu podlah se částice aktivního stříbra díky své velikosti dokážou pevně zachytit ve všech jejich drsných místech jako jsou spáry, škrábance apod. Tím zajistí dokonale čistotou domácnost.

  • Univerzální a vysoce účinný čisticí prostředek pro všechny typy podlah
  • S obsahem částic aktivního stříbra, bez parabenů
  • Velmi příjemná a osvěžující vůně kalifornského citrónu
  • Obsah: 750 ml

Dávkování prostředku: 1-2 uzávěrky na 10 l vody.

Složení: Aniontové povrchově aktivní látky 15-30%, neiontové povrchově aktivní látky, amfoterní povrchově aktivní látka, < 5%, 1-Butoxypropan-2-ol, parfém, barvivo, pomocné látky, Methylisothiazolinone, Methylchloroisothiazolinone, Magne-sium Nitrate, Magnesium Chloride, Citral, Geraniol, Limonene.

Nebezpečí: H318 Způsobuje vážné poškození očí. H315 Dráždí kůži. H412 Škodlivý pro vodní organismy s dlouhodobými účinky. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím mýdla a vody. P501 Obsah/nádobku likvidujte v souladu s národními předpisy.

Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Klasifikován jako nebezpečný.

Bezpečnostní list


Čisticí prostředky GULTIO

Díky super odmašťovací receptuře efektivně odstraňují odolnou špínu a zaručují dokonalé umytí a vysoký lesk. Tyto vlastnosti oceníte zejména při mytí povrchu všech typů podlah. Všechny čisticí prostředky provoní domácnost vůní čerstvých citrusů. Gultio čisticí prostředky obsahují uklidňující a zjemňující složky. Jsou praktické, ekologické a nejsou testovány na zvířatech. Vhodné jsou jak pro úklid v domácnostech, tak na pracovištích. Ekologické čisticí prostředky značky Gultio jsou vyrobeny na rostlinné a minerální bázi. Jako u všech produktů této značky jsou založeny na ověřených vlastnostech stříbra.