Návrat dětí do škol – nová opatření a co budete potřebovat

Hojně diskutované a dlouho očekávané podmínky návratu dětí do škol jsou na světě. 17. 8. Ministerstvo školství a Ministerstvo zdravotnictví zveřejnily manuál pro školní rok 2021/2022, kde i nadále figuruje ochrana dýchacích cest a testování. Pro neočkované děti nebo ty děti, které testování odmítnou, však budou platit odlišná pravidla.

Pojďme si tedy představit nejdůležitější opatření i vhodné ochranné pomůcky pro vaše děti.

Na cestu do školy nezapomeňte respirátor

I když většina dětí už nebude muset nosit respirátory přímo ve třídě (podrobněji níže), ochrana dýchacích cest je nadále povinná na chodbách, v jídelnách a všech společných prostorách. Totéž opatření platí pro učitele a ostatní pracovníky školy.

Bude stačit rouška, nebo bude nutný respirátor? Pravidla se budou měnit a vyvíjet dle aktuálního opatření Ministerstva zdravotnictví, které proto sledujte ZDE.

Tři kola testování za první dva týdny ve škole

Děti, které nemají dokončené očkování nebo neprodělaly covid v posledních 180 dnech, se musí připravit na to, že v prvních 14 dnech proběhne ve školách hromadné testování formou 3 antigenních testů (dne 1., 6. a 9. září) nebo 2 PCR testů. Pokud se tyto děti testovat odmítnou, budou muset nosit roušku či respirátor také ve třídách, cvičit pouze venku a nebudou smět zpívat. Testování budou zajišťovat přímo školy, popřípadě bude možné předložit potvrzení o oficiálním testu.

Tato opatření však budou platná pouze v prvních 10 dnech měsíce září a pro následující období školního roku budou aktualizována.

Hrazené testování pokračuje i v září

V této souvislosti je třeba zmínit, že k plánovanému zrušení financovaného testování na koronavirus nakonec nedojde. Od 1. září měl stát hradit testy pouze nezletilým do 18 let, lidem v očkovacím procesu nebo těm, kteří se nemohou očkovat ze zdravotních důvodů. Ministr zdravotnictví však nakonec sdělil, že vzhledem k možným rizikům bude bezplatné testování i nadále pokračovat.

Neočkovaní mají tedy stále možnost využít bezplatný test v testovacím centru, zakoupený test a samotestování na místě nebo novinku v podobě asistovaného online testování.

Doporučené produkty

Sociální distanc, přísná hygiena a v krajním případě distanční výuka

Dobrá zpráva je, že by studenti a žáci měli zůstat v lavicích a k hromadné distanční výuce a karanténám by mělo dojít pouze při vypuknutí lokálního ohniska nákazy. Klidnějšímu průběhu školního roku mají napomoci doporučení ministerstva, jež zahrnují rozestupy a omezení kontaktu mezi žáky mimo třídu, důkladnou hygienu rukou a prostor, pravidelný úklid a také větrání tříd.

Doporučené produkty

 

Za tým Zencomarket.cz přejeme dětem i rodičům zdárný start nového školního roku.