Vedle roušek, respirátorů či teploměrů jsou to právě oxymetry, které v časech koronavirové pandemie Češi nejčastěji nakupovali do svých domácích lékárniček. Tento praktický přístroj je mimo jiné schopen zachránit nemocné s těžkým průběhem covidu-19 tím, že dokáže včas upozornit na pokles kyslíku v krvi. Používání oxymetru je přitom tak jednoduché, že ho zvládne i laik.

V tomto článku se zaměříme na to, jak oxymetr funguje a proč se vám doma bude hodit nejen při onemocnění koronavirem.

Oxymetr zachraňuje životy při nedostatku kyslíku v krvi

Nejprve je třeba vysvětlit, jak vlastně probíhá přenos kyslíku v lidském těle. Hlavní roli zde hraje hemoglobin - krevní barvivo, které zajišťuje transport kyslíku z plic do tkání a celého organismu. Mluvíme o tzv. saturaci neboli nasycenosti krve kyslíkem (SpO2), jejíž hodnota se vyjadřuje v procentech.

Pokud onemocníte koronavirem nebo trpíte chorobami, které způsobují dýchací potíže (jako například astma), je vhodné saturaci krve měřit pravidelně. Tyto nemoci totiž ovlivňují přenos kyslíku a mohou zapříčinit jeho výraznější pokles, přičemž je na místě zavolat lékařskou pomoc.

Jak poznat nebezpečný pokles kyslíku

U zdravého člověka se saturace krve kyslíkem pohybuje v rozmezí od 95 do 99 %, ale u starších osob jsou v normě i hodnoty kolem 93 %. Frekvenci kontrol bychom měli zvýšit, jestliže hodnoty klesnou na 90–94 %. Při poklesu pod 90 % neváhejte a okamžitě kontaktujte záchrannou službu. Kontinuální pokles totiž může vést až ke ztrátě vědomí a potažmo i ohrožení na životě.

Jak s pomocí oxymetru měřit okysličení krve

K prevenci výše zmíněných komplikací – např. při těžším průběhu covidu-19 – slouží prstový pulzní oxymetr. Drobné zařízení přichytíte na prst a to pak s pomocí infračerveného a červeného paprsku snímá průchodnost prokrvené tkáně, čímž stanovuje procentuální podíl hemoglobinu. Displej oxymetru zobrazuje procentuální hodnotu SpO2 mezi 70 až 99 %. Stačí tedy vložit ukazováček, zapnout přístroj a sledovat naměřený údaj. Měření s oxymetrem je snadné, rychlé, bezbolestné a lze jej tedy provést se jak u dospělých, tak u dětí.

Oxymetr zkontroluje i váš tep a perfuzní index

Oxymetr z našeho e-shopu měří také tepovou frekvenci, tj. rychlost srdečního tepu. Ta se udává v počtu tepů za minutu (BPM) ve škále od 25 do 250 BPM. Průměrné klidové hodnoty u zdravých jedinců vypadají následovně:

  • muži – 72 tepů za minutu
  • ženy – 76 tepů za minutu

 

U sportovců jsou tyto hodnoty běžně nižší a naopak stoupají při stresu či zátěži organismu.

Poslední funkcí oxymetru je měření tzv. perfuzního indexu, jenž vyjadřuje podíl okysličené krve, která přichází s každým srdečním tepem, na celkové množství krve přítomné v končetině. Sledování této veličiny bude zajímat spíše zdravotníky, ale stojí za to zmínit, že obvyklé hodnoty se pohybují mezi 1 až 20.

Oxymetr dále disponuje OLED displejem, má kompaktní velikost a k jeho používání stačí dvě alkalické baterie 1,5 V.

Součástí balení je přehledný návod k použití v češtině.